Exkurze v Anglii 2018

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Zahraniční projekty, Vydáno dne: 21. 05. 2018

Ve dnech 16. až 22. 4. 2018 se 47 žáků Obchodní akademie zúčastnilo poznávacího zájezdu po severní a jižní Anglii.

Již v den odjezdu na sever Anglie měli žáci možnost podívat se do německého Lipska, kde si prohlédli centrum, místní univerzitu a památník Bitvy národů.

Po noci v autobuse následovala celodenní zastávka v holandském Amsterdamu, včetně prohlídky města a plavby po grachtech. V pozdních odpoledních hodinách se skupina přemístila na trajekt do města Ijmuden, odkud se plavila po celých 16 hodin přímo až na sever Anglie do South Shields, což je příměstská část města Newcastle upon Tyne.

Během třetího dne exkurze měli žáci možnost vystoupat do míst, kde jsou dochovány zbytky Hadrianova valu, někdejšího kamenného a hliněného hraničního opevnění, které postavili ve 2. století n. l. Římané na obranu jihu před nájezdy severních skotských kmenů. Po delším výšlapu po místních pahorcích a stezkách se žáci přemístili do národního parku Lake District National Park, kde se mohli kochat místními úzkými silničkami vinoucími se podél jezer až na vrcholky hor, na kterých dokonce ještě v té době ležel sníh. Na závěr dne se skupina žáků ubytovala v hotelu ve městě Bradford poblíž Leedsu.

Čtvrtý den exkurze žáci navštívili starobylé město York, prohlédli si centrum, jeho hradby a opevnění a také úchvatnou místní katedrálu. Počasí přálo, a tak si mnozí vychutnávali slunce v místním parku nebo na náměstích a uličkách plných umělců a muzikantů. York má svoji jedinečnou atmosféru, a proto toto místo zanechalo ve většině žáků velice dobré dojmy a stalo se tak nejoblíbenějším místem celé exkurze. Nato se skupina přemístila do dalšího městečka Knaresborough, kde našla vedle návštěvy rozvalin místního hrádečku největší zalíbení v projížďce v pramicích po říčce Nidd, což bylo po návštěvách památek pro všechny příjemným rozptýlením.

Po druhé noci v hotelu v Bradfordu se žáci jeli podívat do Manchesteru, kde skupinka fotbalových nadšenců navštívila stadion Old Trafford, v rámci jehož prohlídky se mohli dostat do míst, která běžný fanoušek nenavštíví. Ostatní se podívali do centra města na radnici nebo místní knihovnu. Z Manchesteru se žáci přesunuli do Liverpoolu, kde si prohlédli muzeum Beatles, doky nebo se prošli po břehu řeky Mercey, která se v Liverpoolu vlévá do Irského moře. Z Liverpoolu se skupina na závěr dne přemístila na pomezí Anglie a Walesu do malebného městečka Chesteru, které je jedním z nejlépe zachovalých měst Velké Británie. Zde většinu nadchly starobylé tudorovské domy ze 13. století, pozůstatky římského amfiteátru a místní věhlasná katedrála. Chester byl dokonce oceněn titulem Britské památkově chráněné město. Po náročném dni se žáci odjeli ubytovat do Birminghamu, kde strávili svoji poslední noc v úchvatné Anglii.

Poslední den se žáci podívali do hlavního města Velké Británie. Začali svoji prohlídku u královské observatoře v Greenwichi a pomalou vyhlídkovou plavbou po Temži se přesunuli až do centra, kde absolvovali prohlídku Westminsterského opatství, prošli parkem na Trafalgarské náměstí a přes Leicesterské náměstí se dostali až na Oxford Street, kde se většina rozprchla po místních obchodech. Na zpáteční cestě se podívali k Buckinghamskému paláci, White Hall a dostali se až k Londýnskému oku, kde na ně čekal autobus, který všechny odvezl do doverského přístavu, odkud se dále pokračovalo trajektem přes kanál, Nizozemí, Německo až zpět do Čech.

Za všechny zúčastněné i organizátory mohu říci, že se letošní výlet do Spojeného království náramně vydařil. Přálo nám počasí, žáci byli fajn a program se všem líbil.

V příštím školním roce bude vyučujícími anglického jazyka nabízen další zájezd s novým programem. Předpokládáme návštěvu jižní a jihozápadní Anglie, včetně Walesu.

Mgr. Renáta Molková