Studenti 3. ročníku absolvovali odbornou praxi v Londýně

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Zahraniční projekty, Vydáno dne: 14. 06. 2019

V květnu mělo 19 našich studentů opět možnost vycestovat na tři týdny do Londýna za pracovními zkušenostmi. Projekt Erasmus+ pod záštitou Evropské komise směrovaný na prohloubení odborného vzdělávání žáků byl realizován formou praktické stáže v anglickém podniku či organizaci. Evropský grant dotoval nejen dopravu žáků a doprovodných osob na místo stáže, ale i ubytování v hostitelských rodinách, stravu, pracovní umístění a místní dopravu. Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace žáků v oboru, nabytí odborných a jazykových znalostí a získání povědomí o obchodě v evropské velmoci.

Po příletu do Londýna byli studenti vyzvednuti rodinami na parkovišti zprostředkovatelské organizace ADC College a ubytováni v oblasti západního Londýna zvané Harrow and Wealdstone. První pracovní den byl věnován školení a seznamování s cestováním po Londýně, pravidly a řády, bezpečností na pracovních místech i v rodinách. V následujících týdnech všichni studenti vykonávali svou praxi v obchodních společnostech, realitních kancelářích, vzdělávacích centrech, charitativních organizacích, aj. Zabývali se zde administrativou, komunikací se zákazníky, pracovali s interními databázemi, rejstříky a agendami a dalšími aspekty obchodního typu. Pracovní doba studentů se pohybovala v rozmezí od 9 do 17 hodin s přestávkou na oběd. Po pracovním dni se studenti dopravili zpět na místo ubytování. Volný čas žáci trávili především prozkoumáváním Londýna a jeho zákoutí, návštěvami památek, nákupy, společně s rodinou či svými vrstevníky. Během stáže je doprovázela Mgr. Lucie Krejčová a později Mgr. Jitkou Burdová, které zde fungovaly jako styčná, doprovodná a monitorující osoba. Během stáže probíhaly návštěvy na pracovištích, kdy byla monitorována práce žáků, probíhaly diskuze s manažery a supervizory o náplni, výkonu a pracovních výsledcích praktikantů.

Na základě rozhovorů s odpovědnými osobami na pracovištích můžeme zhodnotit práci všech zúčastněných jako vynikající. Studenti byli stejně jako v předchozích letech chváleni především za své pracovní nasazení, přátelské vystupování a výbornou dovednost anglické komunikace. Schválený grant v řádu několika desetitisíců eur poskytl žákům možnost absolvovat odbornou praxi v autentickém zahraničním prostředí. Vytyčené cíle projektu byly splněny a věříme, že našim žáků zvýší šance na uplatnění v budoucí kariéře.

Mgr. Ivana Bennett