logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Přijímací zkoušky 2024/2025

Vážení zájemci o studijní obor 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost,
omlouváme se, ale bohužel tento obor nemůžeme v I. kole přijímacího řízení nabízet. Proto se dosud nezobrazuje v nabídce portálu Přijímačky na střední v přihlašovací aplikaci DiPSy.
Pokud obdržíme rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol, nabídneme možnost otevření jedné třídy tohoto oboru ve II. nebo III. kole přijímacího řízení.
O změně stavu přihlašování Vás budeme informovat na webových stránkách školy.
Ing. Roman Jireš v.r.
ředitel školy

Krajské olympiády v cizích jazycích

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace jako pověřený organizátor stanovuje termíny konání krajských kol soutěží v cizích jazycích ve školním roce 2023/24 pro Ústecký kraj:

  • ruský jazyk - pondělí 18. března 2024
  • španělský jazyk – pondělí 18. března 2024
  • francouzský jazyk – úterý 19. března 2024
  • německý jazyk – pondělí 25. března 2024
  • anglický jazyk – úterý 26. března 2024

Uzavírka přihlášek do krajských kol všech jazyků je 4. března 2024, a to pro přímý postup ze školních kol (RJ, ŠJ, FJ) i pro postup z okresních kol (NJ, AJ).

Přihláška

Obchodní akademie v Ústí nad Labem, Děčíně a Teplicích se staly průkopníkem v oblasti digitálního vzdělávání v České republice

V rámci projektu Digitalizace ve vzdělávání jsme na naší škole uspořádali úvodní školení k implementaci Informačního systému spisové a archivní služby, který se stane v novém školním roce klíčovým prvkem naší výuky předmětu písemné a elektronické komunikace.

Jsme jedinými obchodními akademiemi v České republice, které se rozhodly integrovat tuto moderní technologii do výuky. Cílem školení bylo nejen připravit naše učitele na efektivní využívání informačního systému, ale také poskytnout praktické dovednosti v oblasti správy a archivace informací studentům.

Tímto krokem nejen reagujeme na současné trendy ve vzdělávání, ale také aktivně přispíváme k modernizaci celého vzdělávacího systému v České republice. Věříme, že zavedení Informačního systému spisové a archivní služby do výuky připraví naše studenty na budoucí výzvy digitálního věku a posílí naši školu jako lídra ve vzdělávání.

DIGITALIZACE SKOLENI DIGITALIZACE SKOLENI

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY školy

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Na západní frontě klid

Na 31. ledna připadá výročí vydání slavné knihy s autobiografickými prvky "Na západní frontě klid," kterou Erich M. Remarque vydal v roce 1928. Literární dílo odhaluje emoce tisíců mladých mužů po celé Evropě, jejichž mládí bylo přerušeno válkou na frontách první světové války. Po svém vydání se kniha rychle stala bestsellerem a dodnes je součástí výuky literatury ve školách.

Jak funguje internet?

Zajímavý projekt "Jak funguje internet?" byl vytvořen na MFF UK a PedF UK. Projekt tvoří graficky zajímavě zpracované studijní materiály a výukovou aplikaci, kde si žák může například vyzkoušet postavit vlastní počítačovou síť.

https://internet4kids.mff.cuni.cz/vyuka-internetu/

Stali jsme se fakultní střední školou FSE UJEP

FSE našim žákům nabízí řadu popularizačních přednášek s různou tématikou a také organizuje pravidelnou akci s názvem Jeden den vysokoškolákem, kdy žáci mohou navštívit fakultu a vyzkoušet si, jaké to je studovat na vysoké škole.

LOGO FSE UJEP

Vzdělávací portál proskoly.cz

Naše škola aktivně využívá vzdělávací portál proskoly.cz, což nám umožňuje přistupovat k širokému spektru online vzdělávacích nástrojů. Tento portál poskytuje různé typy výukových materiálů, včetně interaktivních testů, pracovních listů a kvízů pro různé věkové skupiny a vzdělávací stupně. Díky tomu mají naši žáci možnost zlepšovat své vědomosti a dovednosti v oblastech, jako je matematika, jazyky, přírodní vědy a informatika. Portál ProSkoly.cz nám také umožňuje efektivně sledovat a hodnotit pokrok studentů, což přispívá k lepšímu pochopení jejich vzdělávacích potřeb a pomáhá nám vytvářet více cílené výukové plány.

CERTIFIKÁT PROSKOLY.CZ

Kraje pro bezpečný internet

Obchodní akademie se zapojila do projektu „Kraje pro bezpečný internet“, jehož cílem je zvyšování povědomí o rizicích spojených s používáním internetu a možnostech prevence. Projekt poskytuje různé vzdělávací nástroje, včetně e-learningových lekcí, informačních videí a online kvízů. Tyto materiály jsou cenným zdrojem pro žáky, učitele i rodiče, podporují pochopení kybernetických rizik a nabízejí praktické nástroje pro jejich prevenci. Zapojení do tohoto vzdělávacího projektu je pro naši školu důležité.

e-learningy na www.kpbi.cz podcasty KyberGuru videa na YT kanálu KPB

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele