Obchodní akademie - logo

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Ústecký kraj

UA

Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky

Інформація для громадян України

https://www.mvcr.cz/ukrajina

Výsledky písemné části AJZ a AJV

Státní jazykové zkoušky z anglického jazyka

  1. písemná část
    Základní státní jazyková zkouška, pátek 12. května 2023 od 13:30 hod.
    Všeobecná státní jazyková zkouška, pátek 19. května 2023 od 13:30 hod.
  2. ústní část
    V týdnu od 5. června 2023

Ceny státních jazykových zkoušek

Základní zkouška – písemná část2 950 Kč
Základní zkouška – ústní část850 Kč
Všeobecná zkouška – písemná část3 350 Kč
Všeobecná zkouška – ústní část1 450 Kč

Platby za státní jazykovou zkoušku můžete uskutečnit:

  1. v hotovosti v sekretariátu školy
  2. bankovním převodem na účet č. 259337497/0300 (variabilní symbol: 2222), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a státnice AJZ/AJV

Přihlašování bude ukončeno 31. března 2023.

Stačí nejdříve uhradit písemnou část do 14. dubna 2023.

Přihláška online

Opravné zkoušky 4. ročníků 2022/2023

Grafická soutěž pro fiktivní firmy ČR

Zadání: Upravit stávající logo fiktivní firmy do retro stylu.

Kritéria hodnocení: Grafické provedení loga v estetickém dojmu a stylu 50. a 60. let 20. století, využití prvků dané doby (vintage barvy a vintage typografie) a grafické zdatnosti firmy.

Termín odezvdání: do 11. června 2023 22:00

Formát souboru: .jpg/.png/.pdf

E-mail na odevzdání log: ffhellfit@gmail.com (předmět e-mailu: Soutěž retro logo). Zašlete původní i nově vypracované logo. V případě větší velikosti souboru loga, Vás žádáme o zaslání odkazu na stažení loga. Nezapomeňte prosím na Vaše identifikační údaje, včetně e-mailové adresy.

Vyhlášení výherců: 20. června 2023 na stránkách OAULPAR.cz, vítězové na svůj mail.

Za fiktivní firmy OA Ústí nad Labem Štěpán Puchmeltr a Anna Veselá

Jak mohou střední školy rozvíjet výuku cizích jazyků?

Na webináři Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků, který 4. února 2021 uspořádal projekt P-KAP Národního pedagogického institutu, si ředitelé středních škol a učitelé navzájem vyměnili zkušenosti, sdíleli a ukázali to, co je pro žáky ve výuce cizích jazyků přínosné. Příspěvky lze doporučit ředitelům škol jako inspiraci pro tvorbu školních akčních plánů v oblasti intervence Rozvoj výuky cizích jazyků. V příspěvcích byla potvrzena potřeba a přínosy výuky odborné angličtiny na všech typech středních škol.

Zobrazit

V soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje zvítězila ZŠ Stříbrnická

Mladý ekonom 2019 Mladý ekonom 2019 Mladý ekonom 2019

V pátek 6. prosince pořádala naše OA v prostorách Sociálně ekonomické fakulty UJEP krajské kolo soutěže o putovní pohár Mladého ekonoma Ústeckého kraje pro žáky základních škol.

Tříčlenné týmy z devíti ZŠ Ústeckého kraje absolvovaly test finanční gramotnosti a prezentaci na předem neznámé téma. Žáci museli prokázat schopnost abstraktního a kritického myšlení, týmové spolupráce, pohotového reagování a přípravy prezentace řešení rodinného problému v určeném časovém limitu. Úroveň všech soutěžících byla vysoká a pro porotu bylo velmi obtížné sestavit konečné pořadí týmů.

Putovní pohár za první místo si odnesli žáci ze ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem, za nimi se umístil tým ZŠ Buzulucká z Teplic, třetí pozici obsadila ZŠ Chomutovská z Kadaně.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným.

Naše poděkování za spolupráci při organizaci soutěže patří také Ing. Lucii Povolné a jejím studentům bakalářského studia z FSE UJEP a dále studentům OA, jmenovitě třídě 2. A s jejich vyučující Ing. Alenou Jonákovou.

Ing. Otto Münch

OA na 3. místě v celostátním kole Účetní olympiády

Účetní olympiáda VŠE 2019, tým Účetní olympiáda VŠE 2019, diplom

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze letos uspořádala 9. ročník Účetní olympiády pro střední odborné školy. V první kole se tým naší školy ve složení Sabina Mattauchová, Kristýna Novotná, Martin Keller a Josef Stejskal pustil do pracného řešení modelové studie. Po čtyřech týdnech usilovné práce byla studie zpracována dle našich představ a odeslána do Prahy.

Druhé kolo se konalo 29. 11. 2019 na VŠE v Praze. Soutěžní týmy zpracovávaly 3 úkoly a jeden z nich v diskusní části prezentovaly. Úkoly byly obtížně, ale soutěžící si s nimi poradili. Výsledky byly vyhlášeny 30. 11. 2019 u příležitosti 19. ročníku Pedagogické konference. Členové našeho týmu byli odměněni hodnotnými cenami.

Ing. Blanka Babická

Dny otevřených dveří na OA

Den otveřených dveří 2019

OA pořádala 2. a 3. prosince Dny otevřených dveří, tentokrát ve stylu Cesta kolem světa. Pro žáky osmi ZŠ byl dopoledne připraven bohatý program. V učebnách rezonovaly světové jazyky, naši učitelé a studenti pořádali pro návštěvníky zábavné soutěže, představili moderní metody výuky i škálu aktivit, kterými se zabýváme nad rámec povinného vzdělávání.

Odpoledne byly pro zájemce z řad široké veřejnosti připraveny informace o studijních programech a přijímacím řízení, ukázky učebnic a prohlídky učeben.

Dalším zájemcům o studium ochotně zodpovíme dotazy a zpřístupníme výukové prostory v úterý 21. ledna 2020 v 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Naši studenti zvítězili v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2019

Ve středu 25. září pořádala SPŠS a OA Kadaň krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2019 pro 4. ročníky obchodních akademií Ústeckého kraje.

Soutěž Ekonomický tým 2019

Osm tříčlenných týmů ústeckého regionu soutěžilo v krajském kole ve dvou disciplínách. Písemný test zahrnoval obsah vyučovaných předmětů ekonomika, účetnictví, informační technologie, právo a základy společenských věd. V druhé části studenti před zkušební komisí prezentovali řešení losovaného tématu Možnost financování bydlení. Předmětem hodnocení byly prezentační dovednosti a odborná úroveň soutěžících.

V soutěži zvítězil náš tým ve složení Kateřina Dvořáková, Václav Vavruška a Josef Stejskal společně s náhradníkem Petrem Kuncem.

Blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme úspěch v celostátním kole.

Ing. František Hrdina

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele