logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ŠKOL V DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍCH 2024

Naše škola se s hrdostí umístila na 8. místě v prestižní Národní soutěži škol v digitálních kompetencích 2024. Tento vynikající výsledek je důkazem našeho trvalého závazku ke kvalitnímu vzdělávání a inovativním přístupům ve výuce digitálních dovedností. Díky našim talentovaným žákům a jejich odhodlání, stejně jako díky našim zkušeným pedagogům, kteří neustále podporují rozvoj technických schopností, jsme dosáhli tohoto významného ocenění. Jsme nesmírně pyšní na naše žáky a těšíme se na další úspěchy v oblasti digitálního vzdělávání.

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

inzerat_OA_UL_vyhlaseni-1.pdf

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ V CIZÍCH JAZYCÍCH

Výsledkové listiny

Na naší škole proběhla krajská kola soutěží. Všem účastníkům děkujeme za prezentaci výborných znalostí, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v ústředním kole.

Informace ke studijnímu oboru 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – 2. kolo

Kritéria 2. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutím MŠMT ze dne 5. 3. 2024 byl s účinností od 1. 9. 2024 do školského rejstříku pro naši školu zapsán studijní obor 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost. Tento obor tedy nabídneme ve druhém kole přijímacího řízení, tj. nejpozději 20. 5. 2024 vyhlášením kritérií přijímacího řízení ředitelem školy včetně předání do systému DIPSY.
Pro školní rok 2024/25 je možnost otevření jedné třídy tohoto oboru.
Upozorňujeme, že podmínkou účasti v dalších kolech přijímacího řízení je vzdání se přijetí v 1. kole přijímacího řízení.

V Ústí nad Labem, 10.3.2024

Ing. Roman Jireš

Obchodní akademie v Ústí nad Labem, Děčíně a Teplicích se staly průkopníkem v oblasti digitálního vzdělávání v České republice

V rámci projektu Digitalizace ve vzdělávání jsme na naší škole uspořádali úvodní školení k implementaci Informačního systému spisové a archivní služby, který se stane v novém školním roce klíčovým prvkem naší výuky předmětu písemné a elektronické komunikace.

Jsme jedinými obchodními akademiemi v České republice, které se rozhodly integrovat tuto moderní technologii do výuky. Cílem školení bylo nejen připravit naše učitele na efektivní využívání informačního systému, ale také poskytnout praktické dovednosti v oblasti správy a archivace informací studentům.

Tímto krokem nejen reagujeme na současné trendy ve vzdělávání, ale také aktivně přispíváme k modernizaci celého vzdělávacího systému v České republice. Věříme, že zavedení Informačního systému spisové a archivní služby do výuky připraví naše studenty na budoucí výzvy digitálního věku a posílí naši školu jako lídra ve vzdělávání.

DIGITALIZACE SKOLENI DIGITALIZACE SKOLENI

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY školy

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Na západní frontě klid

Na 31. ledna připadá výročí vydání slavné knihy s autobiografickými prvky "Na západní frontě klid," kterou Erich M. Remarque vydal v roce 1928. Literární dílo odhaluje emoce tisíců mladých mužů po celé Evropě, jejichž mládí bylo přerušeno válkou na frontách první světové války. Po svém vydání se kniha rychle stala bestsellerem a dodnes je součástí výuky literatury ve školách.

Jak funguje internet?

Zajímavý projekt "Jak funguje internet?" byl vytvořen na MFF UK a PedF UK. Projekt tvoří graficky zajímavě zpracované studijní materiály a výukovou aplikaci, kde si žák může například vyzkoušet postavit vlastní počítačovou síť.

https://internet4kids.mff.cuni.cz/vyuka-internetu/

Stali jsme se fakultní střední školou FSE UJEP

FSE našim žákům nabízí řadu popularizačních přednášek s různou tématikou a také organizuje pravidelnou akci s názvem Jeden den vysokoškolákem, kdy žáci mohou navštívit fakultu a vyzkoušet si, jaké to je studovat na vysoké škole.

LOGO FSE UJEP

Vzdělávací portál proskoly.cz

Naše škola aktivně využívá vzdělávací portál proskoly.cz, což nám umožňuje přistupovat k širokému spektru online vzdělávacích nástrojů. Tento portál poskytuje různé typy výukových materiálů, včetně interaktivních testů, pracovních listů a kvízů pro různé věkové skupiny a vzdělávací stupně. Díky tomu mají naši žáci možnost zlepšovat své vědomosti a dovednosti v oblastech, jako je matematika, jazyky, přírodní vědy a informatika. Portál ProSkoly.cz nám také umožňuje efektivně sledovat a hodnotit pokrok studentů, což přispívá k lepšímu pochopení jejich vzdělávacích potřeb a pomáhá nám vytvářet více cílené výukové plány.

CERTIFIKÁT PROSKOLY.CZ

Kraje pro bezpečný internet

Obchodní akademie se zapojila do projektu „Kraje pro bezpečný internet“, jehož cílem je zvyšování povědomí o rizicích spojených s používáním internetu a možnostech prevence. Projekt poskytuje různé vzdělávací nástroje, včetně e-learningových lekcí, informačních videí a online kvízů. Tyto materiály jsou cenným zdrojem pro žáky, učitele i rodiče, podporují pochopení kybernetických rizik a nabízejí praktické nástroje pro jejich prevenci. Zapojení do tohoto vzdělávacího projektu je pro naši školu důležité.

e-learningy na www.kpbi.cz podcasty KyberGuru videa na YT kanálu KPB

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele