Obchodní akademie - logo

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Ústecký kraj

UA

Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky

Інформація для громадян України

https://www.mvcr.cz/ukrajina

Státní jazykové zkoušky z anglického jazyka

 1. písemná část
  Základní státní jazyková zkouška, pátek 12. května 2023 od 13:30 hod.
  Všeobecná státní jazyková zkouška, pátek 19. května 2023 od 13:30 hod.
 2. ústní část
  V týdnu od 5. června 2023

Ceny státních jazykových zkoušek

Základní zkouška – písemná část2 950 Kč
Základní zkouška – ústní část850 Kč
Všeobecná zkouška – písemná část3 350 Kč
Všeobecná zkouška – ústní část1 450 Kč

Platby za státní jazykovou zkoušku můžete uskutečnit:

 1. v hotovosti v sekretariátu školy
 2. bankovním převodem na účet č. 259337497/0300 (variabilní symbol: 2222), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a státnice AJZ/AJV

Přihlašování bude ukončeno 31. března 2023.

Stačí nejdříve uhradit písemnou část do 14. dubna 2023.

Přihláška online

Informace ke krajským kolům Soutěže v cizích jazycích:

 1. španělský a ruský jazyk
  krajské kolo: pondělí 20. 3. 2023; uzávěrka přihlášek pro všechny kategorie: 1. 3. 2022
 2. německý jazyk
  krajské kolo: úterý 21. 3. 2023
  kategorie ZŠ II.A, VG II.B, SŠ III.A – přihlášky zasílat do okresního kola, do kraje postupuje vítěz okresu
 3. anglický jazyk
  krajské kolo: čtvrtek 23. 3. 2023
  kategorie ZŠ II.A, VG II.B, G III.A, SOŠ III.C – přihlášky zasílat do okresního kola, do kraje postupuje vítěz okresu
 4. francouzský jazyk
  krajské kolo: pondělí 27. 3. 2023; uzávěrka přihlášek pro všechny kategorie: 1. 3. 2022

Přihlášky do krajského kola lze zaslat poštou, mailem nebo i online: Přihláška online

Krajská kola se konají na Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem.

Prezence: 8:00 - 8:45 hod., zahájení: 9:00 hod.

Kontakt:
Mgr. Petra Adámková, adamkova@oaulpar.cz
Mgr. Marcela Dalihodová, dalihodova@oaulpar.cz
tel.: 475 316 811

Soubory:

Informace: www.oaulpar.cz, datové úložiště KÚÚK

Odpolední káva s cizími jazyky

Vážení zákonní zástupci,

srdečně Vás zveme na

Odpolední kávu s cizími jazyky dne 13. 9. 2022 od 15:00 do 18:00 v budově Pařížská 15.

Program

 • 15:00 – 18:00 Představení jazykové školy
  • Lektoři 6 cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, RJ) Vám představí širokou nabídku odpoledních a večerních kurzů, které jsou určené veřejnosti a do kterých se můžete přihlásit Vy i Vaše děti. První hodinu budete mít ZDARMA
 • 16:00 – 17:00 Seznámení s programem Erasmus+
  • Škola získala akreditaci programu Erasmus+, v rámci kterého mohou žáci bezplatně vyjet na stáže do zahraničí. Seznámíme Vás s tímto projektem a se všemi podmínkami, jak se do něj zapojit.

Přijďte zjistit, co všechno Vám a Vašim dětem můžeme nabídnout, a jak můžeme pomoci s profesní kariérou.

Těšíme se na Vás.

Školní rok 2022/23

Zahájení výuky dne 1. 9. 2022 v 7:50 na obou budovách - 1. a 2. ročník v budově Pařížská, 3. a 4. ročník na Střekově.
Brzy na viděnou.

EduPage

Od 1. 9. 2022 škola přechází ze systému Bakaláři na systém EduPage. Žáci obdrží informace a přístupové údaje v týdnu od 2. do 9. 9. 2022 ve škole. Zákonným zástupcům budou rozeslány na uvedené e-mailové adresy v týdnu od 12. do 16. 9. 2022.

Omlouváme se za posunutí termínu v důsledku protahující se rekonstrukce budovy a technického vybavení školy.

Informace pro žáky budoucího 1. ročníku

Jak mohou střední školy rozvíjet výuku cizích jazyků?

Na webináři Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků, který 4. února 2021 uspořádal projekt P-KAP Národního pedagogického institutu, si ředitelé středních škol a učitelé navzájem vyměnili zkušenosti, sdíleli a ukázali to, co je pro žáky ve výuce cizích jazyků přínosné. Příspěvky lze doporučit ředitelům škol jako inspiraci pro tvorbu školních akčních plánů v oblasti intervence Rozvoj výuky cizích jazyků. V příspěvcích byla potvrzena potřeba a přínosy výuky odborné angličtiny na všech typech středních škol.

Zobrazit

V soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje zvítězila ZŠ Stříbrnická

Mladý ekonom 2019 Mladý ekonom 2019 Mladý ekonom 2019

V pátek 6. prosince pořádala naše OA v prostorách Sociálně ekonomické fakulty UJEP krajské kolo soutěže o putovní pohár Mladého ekonoma Ústeckého kraje pro žáky základních škol.

Tříčlenné týmy z devíti ZŠ Ústeckého kraje absolvovaly test finanční gramotnosti a prezentaci na předem neznámé téma. Žáci museli prokázat schopnost abstraktního a kritického myšlení, týmové spolupráce, pohotového reagování a přípravy prezentace řešení rodinného problému v určeném časovém limitu. Úroveň všech soutěžících byla vysoká a pro porotu bylo velmi obtížné sestavit konečné pořadí týmů.

Putovní pohár za první místo si odnesli žáci ze ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem, za nimi se umístil tým ZŠ Buzulucká z Teplic, třetí pozici obsadila ZŠ Chomutovská z Kadaně.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným.

Naše poděkování za spolupráci při organizaci soutěže patří také Ing. Lucii Povolné a jejím studentům bakalářského studia z FSE UJEP a dále studentům OA, jmenovitě třídě 2. A s jejich vyučující Ing. Alenou Jonákovou.

Ing. Otto Münch

OA na 3. místě v celostátním kole Účetní olympiády

Účetní olympiáda VŠE 2019, tým Účetní olympiáda VŠE 2019, diplom

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze letos uspořádala 9. ročník Účetní olympiády pro střední odborné školy. V první kole se tým naší školy ve složení Sabina Mattauchová, Kristýna Novotná, Martin Keller a Josef Stejskal pustil do pracného řešení modelové studie. Po čtyřech týdnech usilovné práce byla studie zpracována dle našich představ a odeslána do Prahy.

Druhé kolo se konalo 29. 11. 2019 na VŠE v Praze. Soutěžní týmy zpracovávaly 3 úkoly a jeden z nich v diskusní části prezentovaly. Úkoly byly obtížně, ale soutěžící si s nimi poradili. Výsledky byly vyhlášeny 30. 11. 2019 u příležitosti 19. ročníku Pedagogické konference. Členové našeho týmu byli odměněni hodnotnými cenami.

Ing. Blanka Babická

Dny otevřených dveří na OA

Den otveřených dveří 2019

OA pořádala 2. a 3. prosince Dny otevřených dveří, tentokrát ve stylu Cesta kolem světa. Pro žáky osmi ZŠ byl dopoledne připraven bohatý program. V učebnách rezonovaly světové jazyky, naši učitelé a studenti pořádali pro návštěvníky zábavné soutěže, představili moderní metody výuky i škálu aktivit, kterými se zabýváme nad rámec povinného vzdělávání.

Odpoledne byly pro zájemce z řad široké veřejnosti připraveny informace o studijních programech a přijímacím řízení, ukázky učebnic a prohlídky učeben.

Dalším zájemcům o studium ochotně zodpovíme dotazy a zpřístupníme výukové prostory v úterý 21. ledna 2020 v 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Naši studenti zvítězili v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2019

Ve středu 25. září pořádala SPŠS a OA Kadaň krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2019 pro 4. ročníky obchodních akademií Ústeckého kraje.

Soutěž Ekonomický tým 2019

Osm tříčlenných týmů ústeckého regionu soutěžilo v krajském kole ve dvou disciplínách. Písemný test zahrnoval obsah vyučovaných předmětů ekonomika, účetnictví, informační technologie, právo a základy společenských věd. V druhé části studenti před zkušební komisí prezentovali řešení losovaného tématu Možnost financování bydlení. Předmětem hodnocení byly prezentační dovednosti a odborná úroveň soutěžících.

V soutěži zvítězil náš tým ve složení Kateřina Dvořáková, Václav Vavruška a Josef Stejskal společně s náhradníkem Petrem Kuncem.

Blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme úspěch v celostátním kole.

Ing. František Hrdina

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele