Obchodní akademie - logo

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Přijímací řízení 2022

Výsledky přijímací řízení 2022

Postup při nepřijetí

Ke stažení: 2022-postup_pri_neprijeti.pdf

Pro sestavení dopisu k odvolání můžete využít našich předpřipravených dokumentů:


Přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce uchazeče řediteli zvolené střední školy do 1. března 2022.

Přihlášku ke studiu může uchazeč poslat poštou a následně si telefonicky ověřit, zda na školu dorazila, nebo odevzdat osobně (uchazeč nebo jeho zákonný zástupce) na studijní oddělení školy (tel. 475 316 811, 731 478 567).

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude uchazečům zaslána elektronicky do mailové schránky zákonného zástupce nejpozději 29. 3. 2022.

Kritéria přijímacího řízení

Ke stažení: kpz202223.pdf

Termíny konání

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN2. NÁHRADNÍ TERMÍN
12. dubna 202213. dubna 202211. května 202212. května 2022

Jestliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Informace k Jednotné přijímací zkoušce

DIDAKTICKÝ TESTVYMEZENÝ ČASPOVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura60 minutModře či černě píšící propisovací tužka
Matematika70 minutModře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby
Jednotná přijímací zkouška

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele