logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

GDPR

Ochrana osobních údajů Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), čl. 37 odst. 1 písm. a) stanovuje povinnost orgánům veřejné moci (tj. i školám a školským institucím) jmenovat pověřence.

Obecné nařízení

Obecné nařízení naochranu osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel naochranu dat vEU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a zákonných zástupců žáků proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji a dát jim tak větší kontrolu nad těmito osobními údaji.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje škola zpracovává pouze:

  1. na základě zákonných povinností,
  2. na základě oprávněného zájmu správce,
  3. na základě souhlasu subjektu údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec funguje jako prostředník mezi správcem údajů (školou) a kontrolním úřadem (Úřad na ochranu osobních údajů), působí i jako kontaktní osoba pro situace týkající se ochrany osobních údajů.

Napověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci agend školy, a to zejména pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

V případě potřeby se mohou na pověřence obracet jak zaměstnanci, tak i osoby dotčené (tj. osoby, jejichž údaje jsou správcem zpracovávány).

Kontakt

Mgr. Tomáš Culek
tel.: 475 316 811 linka 206
e-mail: culek(zavináč)oaulpar.cz

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele