Obchodní akademie - logo

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

BAKALÁŘI

STRAVNÉ

E-LEARNING

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Školní poradenské pracoviště

Komunitní setkání ŠPP

Naše priority

  1. vytváření příznivého společenského klimatu ve škole
  2. prevence sociálně patologických jevů
  3. pomoc při výskytu problému, spolupráce s příslušnými odborníky
  4. povzbuzování žáků při případných neúspěších, posilování motivace k učení a vhodným aktivitám
  5. podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  6. spolupráce se zákonnými zástupci žáků a školskými poradenskými zařízeními
  7. podpora volby další studijní cesty v ČR i v zahraničí, spolupráce s VŠ, ZŠ
  8. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, spolupráce se zaměstnavateli a úřady práce
  9. poskytování konzultací žákům, učitelům a výchovným poradcům ZŠ
  10. propagace školy široké veřejnosti

Členové týmu ŠPP

Tesařová Lucie
statutární zástupce školy

Kontakt: tesarova@oaulpar.cz
Konzultace dle dohody
Kompetence v rámci školního poradenského pracoviště: spolupráce s členy, pomoc, podpora a kontrola činnosti ŠPP, spolupráce se školním parlamentem.

Hefertová Šárka
školní metodik prevence

Kontakt: hefertova@oaulpar.cz
Konzultace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 216, pondělí 14:15 - 15:15 hod
Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č.dv. 106, úterý 14:15 – 15:15 hod a dle individuální dohody
Kompetence: metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti týkající se sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikany, závislostí apod.), zajištění činnosti školního parlamentu.

Marcínová Václava
speciální pedagog

Kontakt: marcinova@oaulpar.cz
Konzultace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 305 po dohodě – čtvrtek 15:15 – 15:45 hod
Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č. dv. 106: dle dohody
Kompetence: poradenské, metodické, informační činnosti a konzultace zaměřené na práci s žáky, kterým byla schválena podpůrná opatření, tvorba plánů pedagogické podpory žákům s potřebou nápravy v českém jazyce, spolupráce s výchovnými poradci při tvorbě podpůrných opatření, administrativa.

Hlatká Kateřina
výchovný poradce pro 1. a 2. ročníky

Kontakt: hlatka@oaulpar.cz, tel.: 475 316 827
Konzultace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 201
Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č. dv. 335,
Kompetence: poradenské, metodické, informační činnosti zaměřené na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vedoucí ŠPP, konzultant pro školská poradenská zařízení, administrativa

Burdová Jitka
výchovný poradce pro 3. a 4. ročníky

Kontakt: burdova@oaulpar.cz
Konzultace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 214, pondělí 8:00 – 11:00 hod
Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č. dv. 335, čtvrtek 15:30 – 16:00 hod (pouze po předchozí dohodě)
Kompetence: poradenské, metodické a informační činnosti zaměřené na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, konzultant pro školská poradenská zařízení, administrativa.

Dalihodová Marcela
kariérový poradce

Kontakt: dalihodova@oaulpar.cz
Konzultace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 208, pondělí 12:30 – 14:00 hod
Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č. dv. kabinet NJ, čtvrtek 12:30 – 14:00 hod
Kompetence: kariérové poradenství, zajištění propagačních materiálů, prezentace školy na veletrzích SŠ, DOD, spolupráce s VŠ, ZŠ, zajištění Europasů, kontrola přihlášek VŠ, EURES poradenství, sledování uplatnění absolventů.

Mládková Radka
kariérový poradce

Kontakt: mladkova@oaulpar.cz
Konzultace: Národního odboje 17, Ústí nad Labem, č. dv. kabinet EKO, úterý a čtvrtek 13:20 – 14:20 hod
Kompetence: spolupráce s úřadem práce, zajišťování exkurzí, spolupráce s Hospodářskou komorou, statistika MZ, kontaktování firem apod.

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele