logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Informace pro zájemce o studium - studijní obory

Obchodní akademie

Základní zaměření oboru

 • hlubší ekonomické znalosti
 • účetnictví a účetní praktika
 • finančnictví
 • široké uplatnění v praxi
 • dobrý základ pro VŠ studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - 4leté denní studium (standardní třída)

Standardní třída 1. 2. 3. 4.
český jazyk a literatura 3 4 3 4
první cizí jazyk 3 3 3 3
konverzace - - 2 2
druhý cizí jazyk 3 3 3 3
dějepis 2 - - -
občanská nauka 2 - - -
právo - 2 - -
biologie 1 - - -
ekologie 1 - - -
fyzika 1 - - -
chemie 1 - - -
matematika 4 4 3 3
tělesná výchova 2 2 2 2
informační technologie 2 2 2 -
písemná a elektronická komunikace 3 3 2 -
ekomomická praktika - - 1 -
ekonomie - - - 1
ekonomika 3 3 2 2
hospodářský zeměpis 2 2 - -
účetní praktika - - 1 1
účetnictví - 3 3 4
mediální výchova - 1 - -
volitelné předměty - - 6 4

63-41-M/02 Obchodní akademie - 4leté denní studium (jazyková třída)

Jazyková třída 1. 2. 3. 4.
český jazyk a literatura 3 3 3 4
první cizí jazyk 5 5 3 3
konverzace - - 2 2
druhý cizí jazyk 3 3 3 3
dějepis 2 - - -
občanská nauka 2 - - -
právo - 2 - -
biologie 1 - - -
ekologie 1 - - -
fyzika 1 - - -
chemie 1 - - -
matematika 4 4 3 3
tělesná výchova 2 2 2 2
informační technologie 2 2 2 -
písemná a elektronická komunikace 3 3 2 -
ekomomická praktika - - 1 -
ekonomie - - - 1
ekonomika 3 3 2 2
hospodářský zeměpis 2 2 - -
účetní praktika - - 1 1
účetnictví - 3 3 4
mediální výchova - 1 - -
volitelné předměty - - 6 4

Orientační nabídka profilace volitelnými předměty ve 3. a 4. ročníku

 1. právní minimum - společenskovědní nebo matematický seminář, dějepisný seminář, právní asistence
 2. veřejná správa - společenskovědní nebo matematický seminář, veřejná správa, projektové řízení
 3. podnikový management - společenskovědní nebo matematický seminář, marketingové řízení, fiktivní firmy
 4. informační systém podniku - společenskovědní nebo matematický seminář, seminář z informatiky, projektové řízení
 5. cestovní ruch - společenskovědní nebo matematický seminář, cestovní ruch, demografie a regionalistika

Ekonomické lyceum

Základní zaměření oboru

 • zaměření gymnaziálního typu
 • odborné ekonomické vzdělání (ekonomické znalosti, pevný základ účetnictví)
 • velmi dobré jazykové znalosti
 • výborné předpoklady pro VŠ studium

78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 4leté denní studium s jazykovým zaměřením

Jazyková třída 1. 2. 3. 4.
český jazyk a literatura 3 3 3 4
první cizí jazyk 5 5 3 3
konverzace - - 2 2
druhý cizí jazyk 3 3 3 3
dějepis 2 2 1 -
občanská nauka 2 - - -
právo - - 2 -
psychologie - - - 2
biologie 2 2 - -
fyzika 1 2 - -
chemie 1 2 - -
matematika 4 4 4 4
tělesná výchova 2 2 2 2
informační technologie 2 2 2 -
písemná a elektronická komunikace 2 1 1 -
ekonomika 2 2 2 3
hospodářský zeměpis 2 2 - -
účetnictví - - 3 3
mediální výchova - 1 - -
volitelné předměty - - 4 4

Orientační nabídka profilace volitelnými předměty ve 3. a 4. ročníku

 1. matematický seminář nebo základy společenských věd
 2. k tomu výběr jednoho semináře z následujících:
  • dějepisný seminář
  • veřejná správa
  • aplikace výpočetní techniky
  • cestovní ruch
  • fiktivní firmy

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost - 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Základní zaměření oboru

 • problematika státní správy a samosprávy
 • základní právní problematika
 • využití prostředků výpočetní a kancelářské techniky
 • úřední korespondence
 • základy účetnictví
 • aktivní používání cizích jazyků

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele