logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Členové školské rady pro funkční období 2023 -2026

Za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Běhounek Aleš
  • Mgr. Krovová Eva

Za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků

byli jmenováni dle článku 3, odstavec 19 volebního řádu ředitelem školy

  • Mgr. Pavel Randák
  • David Priban

Za zřizovatele

  • Ing. Tomáš Kirbs
  • Ing. et Ing. Zbyněk Novák

Zápisy z jednání ŠR

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele